Demokratija vaikų darželyje!?

Demokratinę tvarką ir demokratines vertybes palankiai vertina dauguma Lietuvos žmonių. Jie tiki, kad demokratija yra tinkamiausia santvarka mūsų šaliai. Bet tai nėra duotybė. Ar šalies piliečiai turi mokytis demokratijos? Ar reikia demokratijos mokyti vaikus? Nuo mokyklos? O gal nuo darželio? Atsakymus į šiuos klausimus žino tarptautinio Erazmus+ programos projekto „Demokratija vaikų darželyje“ įgyvendintojai ir propaguotojai – vaikų darželių tinklas „Taškius“ ir vaikų darželis „Klaužada“.

Kiekvienas vaikas – unikalus

„Demokratinės vertybės yra individualizmas, siekiantis sudaryti sąlygas kiekvieno individo potencialų realizavimui. Lygybės idėja suprantama kaip asmens talento ir pareigų lygybė, kaip kiekvieno individo lygios galimybės pasirenkant, ir laisvė, leidžianti save realizuoti laisvai, pozityviai veikiant ir dinamiškai bei konstruktyviai darbuojantis. Tai pamatinės demokratijos vertybės, kurios žmogui turi būti diegiamos nuo pat mažų dienų. Mūsų siekis – ugdyti visapusišką asmenybę ir padėti skleistis unikaliems vaiko gebėjimams. Vaikai – nepaprastos, stebuklingos asmenybės, su savo talentais, gebėjimais ir norais. Būtina juos pamatyti, kiekvieną išklausyti, leisti išsakyti savo nuomonę, rinktis norimą veiklą ir jokiu būdu neriboti. Tik taip galime ugdyti laisvą, atvirą, kūrybišką – demokratišką asmenybę“, - tikina vaikų darželių tinklo „Taškius“ ugdymo vadovė, projekto koordinatorė Ligita Neverauskienė.

Sąlygos atsiskleisti įvairiems polinkiams

Vilniuje lankėsi ES „Erasmus+“ programos tarptautinio projekto „Demokratija vaikų darželyje“ partneriai iš Švedijos, Kroatijos, Turkijos ir Ispanijos ikimokyklinių įstaigų. Svečiai viešėjo pas „Taškiaus“ vaikus. Grupėse jie pamatė šviesias, estetiškas patalpas, suskirstytas atskiromis erdvėmis, kuriose vaikai renkasi veiklą pagal savo pomėgius bei norus. Savo erdves turi mąstytojai – matematikai, lyrikai – žodžio mylėtojai, gamtininkai – pavasarinių daigelių sodintojai, menininkai. Kiekvienas randa jam mielą veiklą. Mažieji gali rinktis ir ką valgyti – ar daugiau salotų, mėsytės ar košės... Lygiavos ir ribojimų čia nėra. Svečiai turėjo galimybę pamatyti taikomo ugdymo(si) modelio esminius aspektus, stebėti ugdomojo proceso eigą, diskutuoti, bendrauti su pedagogais, analizuoti sukurtas jų priemones, žaisti su vaikais ir pamatyti kokie jie laimingi.

Pedagogai iš užsienio viešėjo ir vaikų darželyje „Klaužada“. Jie pamatė, kaip čia dirbama pagal projektus, kur vaikui suteikiama laisvė rinktis veiklą, jos pobūdį, intensyvumą. Šio mėnesio tema darželyje kaip tik apie Lietuvą. Tad svečiai plačiau sužinojo apie gintarą, jo savybes, kaip jis išgaunamas. Jie mielai stebėjo ir įsitraukė į šešėlių teatrą ir sužinojo legendą „Gedimino sapnas“, stebėjo, kaip vaikai muzikuoja pagal „Conmusic“ programą. Neliko nepastebėtas ir „Klaužados“ pedagogų sukurtas grindų žaidimas „Pažink planetas“, kuris greitu laiku bus išverstas į anglų kalbą, taip pat svečiai išbandė interaktyvios lentos galimybes.

Vaikų darželio „Klaužada“ direktorės pavaduotoja ir projekto koordinatorė Živilė Gončerovaitė sako: „Daug dėmesio skiriame vaikų jausmams, jų intelekto ugdymui. Labai svarbu asmeninė laisvė. Norime, kad vaikai būtų laisvi, kad gebėtų išsakyti savo nuomonę, kad kiti gerbtų tą nuomonę, pripažintų ją, kad vaikas gebėtų pasirinkti, pasakyti savo sprendimą. Tokie pagrindiniai mūsų demokratijos vaikų darželyje principai.“

Mokomės iš senosios demokratijos šalių

Projekte dalyvaujantys pedagogai džiaugiasi, kad projektas yra tarptautinis ir jie turi galimybę demokratiją vaikų darželyje diegti pasinaudodami kitų šalių patirtimi. Esame jauna, besikurianti demokratiška visuomenė, dar neturinti tokių gilių demokratijos tradicijų kaip Skandinavija ar JAV. Labai pravartu pasimokyti iš senosios demokratijos atstovų, kaip stiprinti supratimą apie demokratiją, skiepyti demokratines vertybes nuo mažų dienų ir kurti šiomis vertybėmis grįstus santykius su savo mažaisiais draugais. Tad projekto partneriai dalinosi patirtimi, analizavo ir bandė atrasti inovatyvius sprendimus, kaip demokratiją sustiprinti kiekvienos šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Viešnagės metu taip pat atidaryta tarptautinė vaikų kūrybinių darbų paroda „Aš unikalus“.

Pedagogo akys turi degti

„Bendradarbiavimas su Švietimo mainų paramos fondo komanda ir darbas tarptautiniuose projektuose atveria didelį galimybių langą. Savo atradimais ir tikėjimu norime paskatinti ir kitus. Nesuprantu, kaip gali būti konkuruojama tarp pedagogų. Tai neįmanomas dalykas, juk mūsų visų vienas tikslas. Pedagogai turi dalintis savo patirtimi, mokytis vieni iš kitų, augti, tobulėti, ieškoti. Šiandien inovacijų kupiname pasaulyje be to negalėsime judėti į priekį. Norime savo patirtimi dalintis. Žinoma, pedagogų galimybės valstybiniuose darželiuose mažesnės – sunku ugdyti unikalų vaiką, atskleisti jo individualumą, kai grupėje yra daugiau kaip 20 vaikų. Pedagogas gali būti labai kūrybiškas, nuostabus, bet tiesiog fiziškai negalės to padaryti. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai turi labiau pasitikėti savimi, norėti pamatyti kas yra aplinkui, atrasti naujus, ugdymo metodus ir nebijoti inovacijų. Pedagogo akys turi degti“, - sako L. Neverauskienė.

Fondas padės skleisti demokratijos virusą

„Erasmus+“ programą ir kitas Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje administruojančio Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorius Liutauras Ivoška teigia, kad socialinių ir pilietinių gebėjimų gerinimas yra populiari tarptautinių projektų tema. „Projekto „Demokratija vaikų darželyje“ patirtis tikrai sėkminga ir verta pasekėjų. Smagu, kad ji auginama ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Fondo uždavinys yra rinkti tokią gerąją patirtį ir padėti jai skleistis“.

Privačių vaikų darželių tinklas „Taškius“ ir vaikų darželis „Klaužada“

Jūratė Ūsienė

1 komentaras

Labai originali idėja - kurti demokratiškas sąlygas darželiuose. Norėčiau, kad ir mano vaikystės metais būtų toks darželis. Čia kiekvienas vaikas suprantamas kaip unikali asmenybė. Todėl vaikas gali rinktis ką veiks, ką valgys pagal savo poreikius. Atvirkščiai nei mano vaikystėje, kai mes visi viena grupe atlikdavom vieną veiklą, ta pačia grupe valgydavome. Visi turėjome daryti tą patį.
Tokiame naujame darželyje vaikas gali skleistis kaip individas, ugdomas jo savarankiškumas, ugdoma iniciatyva ir kūrybiškumas..

Manau tokio tipo projektai, Erasmus+, yra labai naudingi. Džiugu, kad Lietuvoje daugėja žmonių, kurie siekia kuo daugiau sužinoti apie savo specialybę dalyvaudami tokiuose renginiuose. Labai svarbu praplėsti savo akiratį ir stebėti kaip kitose šalyse keičiasi ugdymo sistemos. Taip galime gerąją patirtį pristatyti ir pradėti taikyti Lietuvoje.

Labai patiko idėja - atskleisti kievieno vaiko unikalius telentus, polinkius. Ugdyti jį ne kaip masę žmogučių, kurie turi būtinai elgtis vienaip ar kitaip. Manau, kad labai svarbu nuo pat ankstyvos vaikystės ugdyti kritinį mąstymą. Smagu, kad galime dalintis gerosiomis patirtimis su svečiais iš užsienio, dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Kai valstybiniai darželiai yra perpildyti ir tėvam tenka rinktis vieną iš privačių darželių, tai daugelis iš jų neabejotinai rinktųsi darželius, kuriuose ugdomas demokratiškumas. Tik ar demokratiškumas neperaugs į pareigų praradimą ir žinojimą tik apie savo teises? Ar tokiuose, vadinčiau, demokratiškai liberaliuose darželiuose neauklėjami vaikai, kurie patekę į valstybines mokyklas negerbs pedagogų, nesilaikys taisyklių ir jausis nebaudžiami?

Pritariu, kad vaikų ugdymas turi būti nukreiptas į individualumą. Tačiau to tikrai neįmanoma atlikti perpildytose vaikų grupėse. Todėl toks ugdymas kol kas įmanomas tik privačiuose darželiuose, o valstybinėms įstaigoms iki to dar toli.

Fondas padės skleisti demokratijos virusą...dviejuose sostinės darželiuose? na galbūt 5-iuose ar 10-yje. Visos Lietuvos mastu, man rodos tai dar ilgai bus "misija neįmanoma", ypač valstybiniuose darželiuose, ar kaimo vietovėse.

Esu sužavėta idėja, bet kyla klausimai: Kokiam vaikų skaičiui esant grupėje, galima pritaikyti šį projektą? Koks plotas skiriamas vienam vaikui pagal šį projektą?
Manau norint, kad pedagogo akys degtų ir norint pasisemti gerosios patirties iš šio projekto reikėtų pedagogui sudaryti ne teoriškas kaip yra šiuo metu valstybinėse vaiku darželiuose, o praktiškas sąlygas tobulėti, vystytis, pasisemti gerosios patirties dalyvaujant tarptautiniuose projektuose ir kad valstybinių darželių pedagogai galėtu įgyvendinti ir pritaikyti demokratijos principus praktiškai.

Demokratija , individualizmas - šaunu, tik ne šiuolaikiniuose valstybiniuose darželiuose. Privačiuose darželiuose, kur dirbama su 5-10 vaikų, taip. Deja, šiandien valstybinių ikimokyklinių įstaigų grupės perpildytos, neatitinka reikalavimų, pedagogai "užsivertę" daugybe popierių, dokumentų ir individualiai kiekvienam vaikui skiriama mažai dėmesio.

Pritariu, kad idėja yra puiki, bet kas gali pamokyti,išaiškinti, padėti ją įgyvendinti valstybiniuose darželiuose, kaimo vietovėse, kur yra viena mišri perpildyta grupė, kur ir auklėtojų ir tėvų požiūris į ugdymą yra "paviršutiniškas", svarbu kad vaikas prižiūrėtas ir tiek.

Idėjos geros, būtina suteikti vaikams visas galimybes atsiskleisti, tobulėti, ugdytis pagal jų poreikius, tačiau laisvas sąlygas gali diktuoti tik privatūs darželiai. Valstybiniuose darželiuose sudėtingas reikalas.

Idėjos yra puikios. Nuostabu,kad bendradarbiavimas su Švietimo mainų paramos fondo komanda ,suteikia visas galimybes ir geranoriškai padeda tobulėti kiekvienam svečiui, kuris nori semtis žinių, realizuoti save kūrybiškoje veikloje, tapti savo srities profesionalu. Todėl tokio tipo projektai"Erasmus+ " yra labai naudingi ir suteikia visapusišką išsilavinimą.

Projektas, Erasmus+, yra labai naudingas. Smagu, kad galime dalintis patirtimis su svečiais iš užsienio, dalyvauti tarptautiniuose projektuose.Geila,kad pedagogų galimybės valstybiniuose darželiuose mažesnės – sunku ugdyti unikalų vaiką, atskleisti jo individualumą, kai grupėje yra daugiau kaip 20 vaikų.

Tokiam projektui kaip Erasmus+ pilnai pritariu. Manau tokie projektai yra labai įdomūs ir naudingi. Tikrai yra įdomu stebėti kaip kitose šalyse veikia ir keičiasi ugdymo sistemos ir smagu kada turime galimybių dalyvauti tokiose tarptautiniuose projektuose.

Privatūs darželiai turi daugiau galimybių realizuoti naujausius projektus, skiepyti ir diegti ugdyme naujas idėjas, tai yra puiku, tačiau valstybiniams darželiams šiuose planuose tenka bene tik stebėtojo vaidmuo ir tai liūdina.

Kiekvienas vaikas turi atsiskleisti taip kaip jam patogu, nespaudžiamas daryti tai ko jis nenori ar nebūdinga jam. Nepaisant to ar privačiam darželi vaikas, ar valstybiniam. Butu šaunu jog kiek vienas pedagogas butu privalomai siunčiamas į mokymus pasisemti patirties, naujovių ir t.t.

Pasiūlymai puikus, tačiau valstybiniuose darželiuose praktiškai neįmanoma misija, o privačiuose visai realu :)

Sutinku, kad demokratinės vertybės turi būti diegiamos nuo pat vaikystės. Kiekvienas vaikas turi teisę išsakyti savo nuomonę, o pedagogai turi stengtis jį visada išklausyti,
nesvarbu kokiomis sąlygomis dirbama.

Visos vaikų teisės turi būti užtikrintos. Viena iš tokių teisių - teisė ugdytis demokratiškoje aplinkoje, būti išklausytam, kad būtų užtikrintos dalyvavimo teisės ir t.t. Taigi pedagogai, nesvarbu kur dirbate, valstybiniame ar privačiame darželyje, pirmyn, auginkyte mūsų demokratišką ateitį.

Provincijose ar mažuose miesteliuose tokio plano nieks nevykdytų, manau nusistovėjusi tvarka nesikeis, nors kažkokios naujovės būtų visai nebloga idėja. Tokiuose darželiuose vaikai yra "vienodinami", ir demokratijos vertybė ten neegzistuoja, kitaip sakant kiekvienas už save.

Džiugu, kad po truputį vaikus ,,išleidžiame iš rėmų". Vaikai, kurie augo ,,rėmuose", užaugę yra koncervatyvūs, naujovių neįsileidžiantys žmonės. Šiandieniniame pasaulyje, kuriame labiausiai vertinami netipinio mąstymo žmonės, demokratinės įstaigos ,,daro paslaugą" augantiems žmonėms.

Manau, kad tai puiki idėja, deja neįgyvendinama valstybiniuose darželiuose. Tačiau privačiuose tai yra labai realu ir džiugu, kad vaikai bus pradedami ugdyti nebijantys pasireikšti, ir individualiai skatinami tobulėti.

Sveiki pati idėja yra labai graži ,vaiką skiepyti reikia jau nuo pat mažų dienų ,pradžia gali būti vaikų darželis.Kas yra valstybė?tai esame mes kiekvienas ,reikia mums keistis kiekvienam iš esmės ir kūrsime gražią,dorovinę valstybę. Deja ,bet taip nėra darželiuose yra per mažai auklėtojų ir laiko tam,o daugeliuose ypač šalies rajonuose egzistuoja nacionalizmas pvz. dėl tautybių,kalbos.

Pritariu frazei, jog kiekvienas vaikas yra unikalus. Tą turėtų įsidėmėti kiekvienas pedagogas ir dirbant nepamiršti, neversti daryti to, kas vaikui yra nepriimtina, leisti jam pačiam rinktis.

Labai smagu,kad šiuo metų siekiama paįvairinti darželiuose taikomas ugdymo strategijas.Gal būtent tokios programos labiau motyvuotu vaikus,jų šeimas bei ugdytojus.

Labai puikus pirmas žingsnis tokių darželių pradėti diegti demokratiją darželiuose, savo darbus skleisti ir kuo daugiau visuomenei taip uždegant ir kitus pedagogus, bent kažkiek keisti nusistovėjusią tvarką darželiuose. Taip pat labai smagu, kad pagaliau į vaiką pradedama žvelgti kaip į unikalią asmenybę su skirtingais norais ir gebėjimais.

Demokratija turėtų būti ugdoma, nuo mažų dienų. Tai didžiulė laime, tačiau tai yra ir didžiule atsakomybe, ne kiekvienas gali ją aprėptį bei teisingai naudoti. Senosios demokratijos šalys turi begale pavyzdžių. Tačiau demokratija, mano požiūriu nėra dalykas kuris išmokstamas iš vadovėlio ar kitu būdu. Tai yra ilga laika trunkantis procesas, iš šeimos į šeimą einančios tradicijos ir vertybės.

Manau tokie projektai yra labai naudingi ir pagitini dalinantis savo ir kitų šalių patirtimi, pamatyti kaip yra dirbama kitose salyse, bet labai gaila, kad jie vykdomi tik privačiuose darželiuose, labai norėtųsi tokių galimybių ir valstybiniuose darželiuose, kuriuos lanko didžioji Lietuvos vaikų dalis.

Džiaugiuosi, jog toks projektas yra vykdomas ir duoda teigiamų rezultatų. Labai svarbu,kad vaikas augtų ir ugdytųsi tokioje aplinkoje, kur galėtų išmokti visko, ugdyti socialinius įgūdžius, bendrauti, augti ir tobulėti kaip asmenybė.

Teko dalyvauti Erasmus programoje ir pamatyti kaip vyksta įtrauklusis ugdymas Portugalijoje, labai patyko darbo organizavimas, ten ugdymas orientuotas į vaiką, yra sukurtos visapusiškos sąlygos vaiko turinčio spec. poreikius įtraukimui į bendra sistema, teko matyti kaip patys vaikai rūpinasi kitais, žaidžia ir mokosi nepaisant negales ar kitokių sutrikimų. Valstybė nėra turtinga, bet sugebėjo sukurti nuostabia įtraukliojo ugdymo sistema.

Saunus projektas, manau tokiu reiketu daugiau. Puiku butu, kad vaika jau darzelyje suptu demokratiska aplinka. Tik gaila, kad pas mus viskas remiasi ne i norus, o i pinigelius. Gaila, kad visa tai vaikai gali gauti tik privaciuose darzeliuose. O siai dienai, tai ir noro ir pinigeliu neuztenka, jei pasirenki darziuka, tai nereiskia, kad jame bus vietos.

Visiškai sutinku, kad jau nuo pat mažumos reikia ugdyti tam tikrą drasą išsakyti savo nuomonę. Manau, greičiausiu būdų galėtų prie tokio projekto prisijungti kuo daugiau darželių, tai tikrai neblogas sumanymas.

Sveiki, sukūrėme privačių darželių žemėlapį www.vaka.lt, nes visi iki šiol atrasti būdavo netikslūs arba neišsamūs. Žemėlapyje labai patogu ieškoti darželių pagal gyvenamąją vietą. Patys nuosekliai peržiūrėjome visų ŠMM registruotų įstaigų duomenis ir tinklapius, surinkome duomenis apie visus filialus - tikslias jų koordinates, kontaktinius duomenis, informaciją apie darželius valdančius juridinius asmenis ir t.t.
Žemėlapį dar tobuliname ir tiksliname tam tikrą informaciją bei kasdien papildome žemėlapį. Kviečiame išbandyti. Radę netikslią arba nepilną informaciją, informuokite mus apie tai el. paštu info@vaka.lt.

Labai džiugina, kad darželiuose siekiama gilintis į kiekvieną vaiką, jo poreikius ir polinkius. Bus labai naudinga jei tokios iniciatyvos bus įgyvendinamos ir toliau bus siekiama ugdyti asmenybes, suteikiant joms laisvės saviraiškai ir savęs ieškojimui.

Sveikintina idėja - kurti demokratiją darželyje. Juk vaikystėje pasėtas demokratijos grūdas turi galimybę skleistis ir žydėti. Kad ir užaugęs vaikas būtų ne tik demokratiškas, bet ir tolerantiškas bei pakantus. Ugdyti kiekvieną vaiką kaip asmenybę - tai galimybė jam sėkmingai augti ir vystytis.

Kalbant apie demokratiją reikia suprasti, kad jos modeliai negali būti taikyti visose srityse. Tačiau šis pavyzdys rodo, kad taikyti šį modelį darželyje yra puiki idėja.

Demokratijos vertybės turėtų būti diegiamos nuo mažų dienų. Tačiau demokratijos skleidimas kol kas galimas tik privačiuose darželiuose.

Aš tik už demokratija, tačiau gaila, kad dažnai žodis demokratija ir lieka tik žodžiu. Mūsų miestui reikia daugiau tokių darželių, kurie skatina bei skleidžia demokratiškumo idėjas. Manyčiau tai iš ties sveikintina.

"Demokratinės vertybės yra individualizmas, siekiantis sudaryti sąlygas kiekvieno individo potencialų realizavimui" - manau, tai vienas iš reikalingiausių dalykų sėkmingo ugdymo veiksnių. Demokratinio ugdymo siekiai ir jų nuostatos itin šaunios, tik gaila, kad tai kol kas pasiekiama tik privačiose ugdymo įstaigose.

Komentuoti

Filtered HTML

  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Leidžiamos HTML žymės: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
CAPTCHA
Klausimas, skirtas patikrinti ar esate žmogus ir išvengti automatinių komentuotojų.