Pedagogų įkvėpimas prasideda nuo vadovo palaikymo

Tiek pedagogų, tiek tėvų, tiek tėvų ir pedagogų geri tarpusavio santykiai yra būtina sąlyga visapusiškai vaiko raidai. Tik žmogus, jaučiantis darbo su vaikais reikšmę, prasmę, vertę ir savitikėjimą savimi, gali būti inovacijų realizuotojas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, tėvų telkėjas ir paskatintojas, ieškantis probleminių ugdymo situacijų sprendimų. Save kūrybiškai išreikšti žmogus gali tik jausdamas vadovo palaikymą, paskatinimą, priėmimą, motyvaciją tobulėti.

Apie pedagogų paskatinimą ir jų norą inovatyviai dirbti su šių dienų vaikais, gilinant savo žinias bei kūrybiškai taikant darbo su vaikais metodus, kalbamės su Vilniaus lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktore Inga Bieliniene.

Kokia pedagogų tarpusavio santykių reikšmė vaikų ugdymo(si) procesui? Ar tai svarbu?

Darbas komandoje ir geri žmonių tarpusavio santykiai leidžia pasiekti geresnių rezultatų, nei dirbant po vieną. Priešingu atveju lyg kiekvienas dirba tą patį, bet atskirai ir nėra vieningo efektyvaus rezultato. Geri žmonių tarpusavio santykiai bendruomenėje leidžia kūrybiškai dirbti su šių dienų vaikais, tai ypatingai svarbu skubančioje visuomenėje, kai viskas greitai keičiasi ir vaikai yra labai skirtingi.

Savo institucijoje skiriu didelę reikšmę bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimui stiprinti. Didelis dėmesys skiriamas keitimuisi gerąją patirtimi ir bendrų projektų realizavimui, kas suartina žmones ir leidžia pajusti darbo prasmę.

Kaip skatinate pedagogų pasitikėjimą savimi ir norą tobulėti?

Kiekvienas bendruomenės narys yra vaikų ugdymo proceso dalyvis, kuris vienaip ar kitaip prisideda prie vaikų visapusiško ugdymo. Man svarbu, kad visi darbuotojai jaustųsi saugūs ir reikalingi, žinotų savo atsakomybes ir nebūtų abejingi „mažam“ žmogui. Pažįstu kiekvieną darbuotoją, žinau kiekvieno darbuotojo stipriąsias puses, visada stengiuosi žmogui padėkoti už jo darbą, nes man svarbūs mūsų bendruomenės tarpusavio santykiai. Užbaigiant mokslo metus buvo sukviesta visa mūsų institucijos bendruomenė ir kiekvienas pasidalino šių metų gerosiomis patirtimis. Pati asmeniškai paspaudžiau ranką kiekvienam ir padėkojau už gerą darbą.

Asmeniniu dėmesiu kiekvienam darbuotojui siekiu stiprinti kiekvieno savivertę, vertinti jo indėlį mūsų bendruomenei ir vaikų gerovei. Geras žodis nieko nekainuoja, bet užaugina žmogui sparnus siekiant žinių, kūrybiškai dirbant ir kitiems perduodat teigiamas emocijas.

Ką, Jūsų nuomone, svarbu žinoti ir mokėti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams ugdant šių dienų vaikus?

Mūsų įstaigoje daug dėmesio skiriama pedagogų, auklėtojų padėjėjų ir techninio personalo švietimui ir bendrųjų kompetencijų ugdymui(si). Bet kuris bendruomenės narys neliks abejingas vaiko verksmui, pasidomės kaip jis jaučiasi ir padės vaikui susitvarkyti su savo jausmais. Visi bendruomenės nariai siekia ugdyti vaikus savo asmeniniu pavyzdžiu, elgdamiesi vieni su kitais taip, kaip nori, kad kiti elgtųsi su jais.

Pagarbus bendravimas vieniems su kitais, padėkojant už pagalbą, už atliktą gerą darbą, už paskatinimą pozityvioms veikloms leidžia vaikams stebėti ir mokytis iš pavyzdžio. Ne nuo sudraudimo vaikas išmoksta tinkamu elgesiu patenkinti savo poreikius bei norus, o stebėdamas tinkamus pavyzdžius ir juos pamėgdžiodamas. Mes nuolat mokomės, stebėdami vieni kitus, siekdami padėti vaikams pažinti ir suprasti save, išmokti tinkamai elgtis, tai - nuolatinis procesas mūsų bendruomenėje.Su direktore kalbėjosi doc. dr. Sigita Burvytė

14 Komentarai

Nuo mikroklimato ugdymo įstaigoje, priklauso jos sėkmingas darbas. O vadovas tą mikroklimatą ir sukuria. Juk vadovas privalo sustyguoti savo kolektyvo darbą ir greitai reaguoti, jeigu darbuotojams iškyla problemų. Čia net ne tik ugdymo įstaigose, bet ir bet kurioje kitoje įstaigoje vadovas turi būti pavyzdžiu savo pavaldiniams.

Labai džiugu, kad vis dažniau yra kalbama apie tai, kad vadovas turi kurti gerą mikroklimatą savo įstaigoje. Pozityvus, naujovėms atviras vadovas perduoda tokias pačiaias emocijas ir savo kolegoms. Tuomet nebijoma kreiptis į tokį vadovą, dalintis pamąstymais. Kuo daugiau tokių vadovų, tuo daugiau laimingų žmonių dirbs mūsų aplinkoje ir kurs gerą atmosferą ir sieks puikių rezultatų.

Gera atmosfera ir bendradarbiavimas su tėveliais tikrai bene svarbiausia. Šaunu, kad keičiasi požiūris į darbuotojus, kad norima gerovės ir skatinama tobulėti. Tik palaikant darbuotojus ir išsakant nuogąstavimus ar nesėkmes galima priimti tinkamus sprendimus ir eiti pirmyn.

Smagu vis dažniau pastebėti, jog ugdymo įstaigose atkreipiamas dėmesys į darbuotojų ir vadovo tarpusavio santykius. Teigiama atmosfera kolektyve ir jos puoselėjimas yra nuolatinis darbas, tad džiugu, kad jis yra dirbamas ir juo pasiekiami vis geresni rezultatai.

Straipsnyje nagrinėjama aktuali tema. Kartais vadovui sunku rasti santykių kolektyve pusiausvyrą - nubrėžti ribą tarp reiklumo ir nuolaidžiavimo. Esant geriems bendruomenės (vadovo, darbuotojų, tėvų ) tarpusavio santykiams, mikroklimatui, pozityviam bendradarbiavimui, pasiekiami aukšti ugdymo rezultatai.

Laimingas pedagogas, laimingas vaikas, laimingi tėvai - tai uždaras ratas, kuris būtinas tinkamai aplinkai sukurti. Versle jau seniai kreipiamas dėmesys į vadovo elgesį, jo požiūri į kolektyvą. Vyksta daugybe mokymų, tokių kaip pozityvi lyderystė, komandinis darbas ir pan., kurie padeda pasiekti gerų rezultatų dirbant kartu. Linkiu kuo daugiau ugdymo įstaigų sekti šiuo pavyzdžiu.

Pozityvios aplinkos kūrimas kolektyve yra pamatas, ant kurio vėliau vyksta komandinis darbas bei bendruomenės ugdymo procesas. Būkite vieningi.

Komandinis darbas, noras bendradarbiauti, motyvacijos didinimas, pozityvi aplinka įstaigoje - turėtų būti pamatiniai dalykai, nes nuo jų priklauso darbo rezultatai. Smagu skaityti šį straipsnį, jaučiu pagarba čia dirbantiems, ypač vadovui.

Jeigu ugdymo įstaigoje kolektyvas nedarnus, vaikai tai jaučia, girdi, mato. Visada kolegų bendradarbiavimas padeda bendroje veikloje, sprendžiant problemas. Vieni kitus palaikydami jie greičiau ir geriau pasiekia laukiamų rezultatų. Kolektyvas turi būti kaip viena komanda, siekianti bendrų tikslų. Taip jie ne tik tobulina savo kompetencijas, bet ir sukuria teigiamą atmosferą, nuteikiančią produktyviam darbui. Teigiama darbinė atmosfera tikrai prideda papildomų jėgų ir papildomos motyvacijos dirbti.

Manau, nuo ugdymo įstaigos kolektyvo darnumo, susikalbėjimo priklauso visos įstaigos veiklos rezultatai. Jeigu įstaigoje vyrauja šilti, geranoriški santykiai, manau, ir vaikai tai jaučia. Vaikams perduodamas pedagogu pozityvumas ir gerą nuotaiką.

Straipsnio pavadinimas tinka ne tik pedagogų atžvilgiu, o visoms bendruomenėms. Esant geram vadovui visada pasiekiami didesni rezultatai.

Labai svarbu dirbti kolektyve, aplinokje kuri būtų saugi augti kaip asmenybei, nekeltų streso. Manau, labai svarbu kokį santykį vadovas palaiko su savo kolektyvų, kiek suteikia asmeninės erdvės ir paramos.

Jei pedagogas turi vadovo palaikymą, bus skatinamas tobulėti, tuomet jis drąsiai ryšis imtis naujų projektų, gilins žinias ugdymo kokybei gerinti, ir pan.
Tik turintis palaikymą, pedagogas išsiugdys aukštą savivertę ir galės pasiekti aukštų reikalavimų ugdymo srityje.

Vienas žmogus negali būti kompetentingas įvairiose srityse, todėl komandinis darbas yra būtinybė norint pasiekti tvarių rezultatų.

Komentuoti

Filtered HTML

  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Leidžiamos HTML žymės: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
CAPTCHA
Klausimas, skirtas patikrinti ar esate žmogus ir išvengti automatinių komentuotojų.