Vaikas nelanko ugdymo įstaigos. Kaip skatinti jo socializaciją?

Forums: 

Šeima - svarbiausias socializacijos institutas, nes joje žmogus ateina į šį pasaulį, vystosi, miršta. Pirminė individo socializacija vyskta šeimoje.

Asmenybės sąveika su aplinka - antrinė socializacija - vyksta per švietimo sistemą - tai aplinkos pažinimas, jos perteikiamų vertybių įsisamonimas vyksta socialinėse institucijose.

Taigi, žmogaus socializacija sėkminga tada, kai kartu tobulėja ir jo asmenybė.

O kaip įtraukti vaikus į socializacijos procesą, kuomet vaikas nelanko jokios ugdymo įstaigos, nepriklauso bendraamžių grupei?Kokios Jūsų patirtys ir patarimai?

Komentuoti

CAPTCHA
Klausimas, skirtas patikrinti ar esate žmogus ir išvengti automatinių komentuotojų.